Media >  Mga Press Release Saklaw ng Media  |  Makipag-ugnayan

Mga Press Release

Enero 5, 2022

Available na ang mga Ticket para sa Washington DC Temple Public Open House na Naka-iskedyul para sa Spring 2022; Inilabas ng Komite ang Na-update na Logistics at Impormasyon sa Pagpaparehistro ng Media

Ingles

Hulyo 20, 2021

Ang Washington DC Temple Open House at Muling Paglalaan ay Magaganap sa 2022

Ingles
Espanyol

Pebrero 27, 2020

Ang Washington DC Temple Open House at Mga Petsa ng Muling Pag-aalay ay Inanunsyo

Ingles

Abril 24, 2018

Media Event sa Washington DC

Ingles
Espanyol
Pranses
Mandarin

Pebrero 23, 2017

Ang Oakland California at Washington DC Temples ay Isasara para sa Pagkukumpuni
Newsroom ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw.

Makipag-ugnayan sa amin

Para sa mga katanungan sa media, makipag-ugnayan [email protected]