Pamagat
9900 Stoneybrook Dr, Kensington, MD 20895 (301) 587-0144

Mga Serbisyo sa Pamamahagi

Ang artikulong ito ay iniambag ng isang lokal na miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ang mga pananaw na ipinahayag ay maaaring hindi kumakatawan sa mga pananaw at posisyon ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Para sa opisyal na site ng Simbahan, bisitahin ang churchofjesuschrist.org.

Mga Serbisyo sa Pamamahagi ng Washington DC Temple

9900 Stoneybrook Dr, Kensington, MD 20895

(310) 588-1217

Online na Tindahan

Linggo at Lunes: Sarado

Martes at Miyerkules: 5:30 PM - 8:00 PM

Huwebes at Biyernes: 10:00 AM - 7:00 PM

Sabado: 8:00 AM - 6:00 PM

Upang makapasok sa Distribution Center, maaari mong gamitin ang hagdan sa kaliwa mula sa pasukan ng templo o ang elevator sa kanan. Mayroon ding panlabas na pasukan sa Distribution Center. 

Makakakuha ka ng mga materyales at damit ng Simbahan sa Distribution Center. Mayroong malaking seleksyon ng mga Bibliya, mga kopya ng Aklat ni Mormon, at Triple Combinations. Mayroon din tayong mga aklat ng himno, “Sumunod Ka sa Akin” at mga manwal sa pag-asa sa sarili, mga aklat ng kuwentong pambata, mga magasin ng Simbahan, maliliit na larawan, at marami pa.

Ang lahat ng aming materyal ay magagamit sa Ingles, ngunit ilang materyal lamang ang magagamit sa Espanyol. 

Mag-iwan ng Tugon

Ang iyong email address ay hindi ipa-publish. Ang mga kinakailangang mga field ay markado ng *

Tagalog
Powered by TranslatePress