Pamagat

Media >  Media Kit  |  Mga Press Release Saklaw ng Media

Para sa higit pang impormasyon, mangyaring tingnan ang mga mapagkukunang magagamit sa Pahina ng newsroom ng website ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw

Media Kit

Mga asset at mapagkukunang magagamit para sa paglalathala ng media. 

Buong Press Kit (PDF Download): Ingles, Pranses, Portuges at Espanyol

Press Release: Magsisimula ang Mga Pampublikong Paglilibot para sa Renovated Washington DC Temple

Fact Sheet (Pag-download ng PDF)

I-download ang High Resolution Photography 

(Sa pamamagitan ng pag-download ng nilalaman sumasang-ayon kang gamitin lamang ang nilalaman alinsunod sa The Church's Mga Tuntunin ng Paggamit.)

Nada-download na High-Resolution Photography

Upang mag-download ng mga full resolution na bersyon ng photography, mag-click sa larawan, pindutin ang icon ng pagbabahagi sa kanang bahagi sa itaas at i-click ang "I-download ang larawan." (Sa pamamagitan ng pag-download ng nilalaman sumasang-ayon kang gamitin lamang ang nilalaman alinsunod sa The Church's Mga Tuntunin ng Paggamit.)

I-download ang Buong Press Kit: Ingles, Pranses, Portuges at Espanyol

Makipag-ugnayan sa amin

Para sa mga katanungan sa media, makipag-ugnayan [email protected]

Para sa higit pang impormasyon, mangyaring tingnan ang mga mapagkukunang magagamit sa Pahina ng newsroom ng website ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw

GABAY SA Estilo TANDAAN: Kapag nag-uulat tungkol sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, mangyaring gamitin ang kumpletong pangalan ng Ang Simbahan sa unang sanggunian. Para sa karagdagang impormasyon sa paggamit ng pangalan ng Ang Simbahan, pumunta sa online Patnubay ng estilo

Tagalog
Powered by TranslatePress »