Lumaktaw sa nilalaman

Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw

Templo ng Washington DC

Bukas na ang Visitors' Center at Temple Grounds!

Ang Visitors' Center ay bukas sa publiko, buong taon mula 10 am hanggang 9 pm Lunes-Sabado at 12 pm hanggang 9 pm Linggo. Halina't tamasahin ang panlabas at bakuran ng templo, tingnan ang isang nakaka-inspirasyong pagpaparami ng estatwa ni Christus at tangkilikin ang mga interactive na eksibit, aktibidad, at kaganapan na pampamilya at walang bayad.

Alamin ang tungkol sa mga paparating na kaganapan

Halika at Tingnan

Ang templo ay nasa sentro ng pagpapalakas ng ating pananampalataya at espirituwal na katatagan dahil ang Tagapagligtas at ang Kanyang doktrina ang pinakapuso ng templo.

Pangulong Russell M. Nelson

Mga Gallery ng Larawan

Ano ang nangyayari sa isang Templo?

Nakikita ng mga tao ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ang Templo bilang sentro ng nagbibigay-inspirasyong pag-asa, paghahanap ng kapayapaan sa loob, at pagpapalakas ng mga koneksyon bilang mga tagasunod ni Jesucristo.

Tagalog
Powered by TranslatePress »