Pamagat

Halina at Tingnan ang Washington DC Temple

Nakikita mula sa beltway, nag-aalok ang Washington DC Temple ng magagandang bakuran at nakamamanghang arkitektura. May mga aktibidad sa buong taon sa Visitors' Center. Halika at bisitahin kasama ang iyong mga kaibigan at pamilya. Kung hindi ka makakarating nang personal, maaari kang magsagawa ng virtual tour sa Visitors' Center at bakuran ng templo sa pamamagitan ng pag-click sa button sa ibaba.

Bakit Ako Naniniwala ~ Minnie Mae Wilding-Diaz
March 19, 2023 @ 6:00pm

What makes Minnie Mae Wilding-Diaz’s upbringing unique is that her parents are Deaf and she is the oldest of nine children, all of them also Deaf! A teacher at heart, Minnie Mae has taught both American Sign Language (ASL) and English in a variety of college and university settings, and at church. Translation is another passion, ignited by her calling as Head Translator of the ASL Book of Mormon in the 1990’s. 

0
Mga Miyembro sa Buong Mundo
0
Mga kongregasyon
0
Mga templo
0
Mga Volunteer Missionaries

Templo ng Washington DC

Ang Washington DC Temple ang unang templo ng mga Banal sa mga Huling Araw na itinayo sa East Coast ng Estados Unidos. Nakumpleto noong 1974, ito ang pangatlo sa pinakamalaking templo sa mundo.

Ang mga bisita mula sa buong mundo ay pumupunta sa sagradong lugar na ito para sa kagandahan at kahalagahan nito sa relihiyon. Ang mga miyembro ng Simbahan ay nagtitipon sa loob ng templo para sa mga sagradong seremonya ng relihiyon na naglalapit sa kanila sa Diyos, habang ang mga turista ay pumupunta upang tingnan ang bakuran ng templo at tangkilikin ang Visitors' Center. Mayroong isang bagay para sa lahat sa Washington DC Temple.

Tagalog
Powered by TranslatePress »