Pamagat
< Bumalik sa Lahat ng Mga Gallery

Orihinal na Sining

Tingnan ang gawa ng mga lokal na artist na nagbabahagi ng kanilang pagmamahal sa Washington DC Temple na may orihinal na sining na nilikha gamit ang maraming medium.

Tagalog
Powered by TranslatePress