Pamagat
9900 Stoneybrook Dr, Kensington, MD 20895 (301) 587-0144

Salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan sa amin!

Washington DC Temple Visitors' Center

Pagkatapos ng Open House ay natapos, ang Washington DC Temple Visitors' Center ay magbubukas muli sa publiko sa Biyernes, Hunyo 17, at magbubukas mula 9:00 AM hanggang 9:00 PM. Nagho-host ang visitors' center ng mga libreng tour, performance, at event sa buong taon. Ang mga aktibidad ay pampamilya, walang bayad, at bukas sa publiko.

Manatili sa loop tungkol sa mga paparating na kaganapan

Tagalog
Powered by TranslatePress