Pamagat

Nagustuhan mo ang iyong pagbisita? Mangyaring ibahagi ang iyong karanasan online.

Washington DC Temple Visitors' Center

Bukas ang sentro mula 9:00 AM hanggang 9:00 PM. Ang sentro ay bukas sa buong taon na may mga exhibit, aktibidad, at mga kaganapan na pampamilya, walang bayad, at bukas sa publiko.

Alamin ang tungkol sa mga paparating na kaganapan

Anyayahan ang Iyong Mga Kaibigan

Ibahagi ang iyong karanasan sa mga kaibigan at pamilya. Anyayahan din silang pumunta para tuklasin ang Washington DC Temple Grounds!

Lahat ay iniimbitahan
Sumamba sa Amin

Kami ay isang komunidad na nakatuon kay Kristo, ginagawa ang lahat para mahalin at pagsilbihan ang iba. May lugar para sa iyo. Dumalo sa mga pagsamba sa Linggo o pagtitipon ng mga kabataan, mga proyekto sa paglilingkod, at iba pang mga kaganapan sa komunidad sa isa sa ating mga lokal na meetinghouse.

Gusto mo bang magbahagi ng iba pa?

Tagalog
Powered by TranslatePress