Pamagat
Buong araw

Panahon ng Pasko ng Pagkabuhay

Washington DC Temple Visitors' Center 9900 Stoneybrook Dr., Kensington

Sumali sa amin para sa aming Easter Season art at flower display at musical concerts. Ipagdiwang kasama namin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon at Tagapagligtas, si Hesukristo.

Tagalog
Powered by TranslatePress »