Pamagat

Mga Tagapagsalita ng RootsTech Keynote – Elder at Sister Gong

ChurchOfJesusChrist.org

Elder Gerrit W. Gong of the Quorum of the Twelve Apostles and Sister Susan Gong will be the keynote speakers for Family Discovery Day on the final day of RootsTech, the global family history gathering taking place virtually and in person March 2–4, 2023. Elder and Sister Gong’s presentation will be broadcast on Saturday, March… 더 보기 »Mga Tagapagsalita ng RootsTech Keynote – Elder at Sister Gong

Fireside – Eva Timothy

Washington DC Temple Auditorium 9900 Stoneybrook Drive, Kensington, MD

Si EVA KOLEVA TIMOTHY ay lumaki sa ilalim ng anino ng Komunismo sa Silangang Europa. Ngunit sa ilalim ng pag-aalaga ng kanyang ama na artista, natutunan niyang pahalagahan ang paghahangad ng personal na hilig… Continue a ler »Fireside – Eva Timothy

Tagalog
Powered by TranslatePress »