Pamagat

Halina at Tingnan ang Washington DC Temple

Nakikita mula sa beltway, nag-aalok ang Washington DC Temple ng magagandang bakuran at nakamamanghang arkitektura. May mga aktibidad sa buong taon sa Visitors' Center. Halika at bisitahin kasama ang iyong mga kaibigan at pamilya. Bisitahin ang website ng DC Temple Visitors' Center para mag-book ng mga tour at matuto pa tungkol sa mga exhibit at kaganapan doon.
0
+
Mga Miyembro sa Buong Mundo
0
+
Mga kongregasyon
0
+
Mga Operating Templo
0
+
Kabuuang Volunteer Missionaries

Ang Washington DC Temple

Ang Washington DC Temple ang unang templo ng mga Banal sa mga Huling Araw na itinayo sa East Coast ng Estados Unidos. Nakumpleto noong 1974, ito ang pangatlo sa pinakamalaking templo sa mundo.

Ang mga bisita mula sa buong mundo ay pumupunta sa sagradong lugar na ito para sa kagandahan at kahalagahan nito sa relihiyon. Ang mga miyembro ng Simbahan ay nagtitipon sa loob ng templo para sa mga sagradong seremonya ng relihiyon na naglalapit sa kanila sa Diyos, habang ang mga turista ay pumupunta upang tingnan ang bakuran ng templo at tangkilikin ang Visitors' Center. Mayroong isang bagay para sa lahat sa Washington DC Temple.

Tagalog
Powered by TranslatePress