پرش به محتوا
9900 دکتر Stoneybrook، Kensington، MD 20895 (301) 587-0144

سپاس از شما بخاطر درمیان گذاشتن تجربتون با ما!

مرکز بازدیدکنندگان معبد واشنگتن دی سی

پس از پایان خانه باز، مرکز بازدیدکنندگان معبد واشنگتن دی سی روز جمعه 17 ژوئن به روی عموم بازگشایی خواهد شد و از ساعت 9 صبح تا 9 بعد از ظهر باز خواهد بود. مرکز بازدیدکنندگان میزبان تورها، اجراها و رویدادهای رایگان در طول سال است. فعالیت‌ها برای خانواده، رایگان و برای عموم آزاد است.

در جریان رویدادهای آینده باشید

فارسی
Powered by TranslatePress